Dr Anita Kovačić Popović

Doktor sam defektoloških nauka, NLP trener i profesionalni kouč

Svoje znanje i strast prema podršci drugima razvijala sam korak po korak. Moje putovanje obuhvata doktorat sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Zaposlena sam kao profesor strukovnih studija, ali moj osnovni fokus je individualni koučing rad.

Moja težnja za usavršavanjem me je odvela do Neurolingvističkog programiranja na Institutu Slavice Squire. Tamo sam stekla zvanje NLP Mastera, Trenera i Profesionalnog kouča. Kao ponosni član međunarodnog udruženja za NLP (ANLP), neprestano se usavršavam jer verujem da edukacija čini osnovu za najbolju moguću podršku koju mogu pružiti osobama sa kojima radim.

NLP koristim za lični, organizacioni, obrazovni i poslovni razvoj. Moja strastvena predanost koučingu prožima sve aspekte mog rada. Pored toga, osnivač sam Asocijacije prirodne i šumske medicine – Forest. Kroz ovu organizaciju, želim očuvati i unaprediti fizičko, mentalno i duhovno zdravlje ljudi. Posedujem i licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite, dodatno potvrđujući svoju predanost dobrobiti zajednice.

  • Autor sam romana Skrivena soba izobilja, Nova Poetika.
  • Autor sam romana Senka jedne ljubavi, Nova Poetika.
  • Dobitnica pohvale za kvalitet poezije za pesmu Meni je lepo, STIHOLJUBLJE.
  • Autor sam priča „Gvozdenko i ključ sreće“ i „Vila ljutica i Rozalina“, objavljene u Makedoniji.
  • Autor sam i koautor naučnih radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja verifikovanih posebnom odlukom, radova u tematskim zbornicima međunarodnog značaja, radova u istaknutim nacionalnim časopisima i saopštenja sa skupova nacionalnog i međunarodnog značaja.